Centrum Edukacyjno-Turystyczne CENTAUREA aktywnie uczestniczy także w życiu naukowym.
Od wielu lat organizujemy kursokonferencje naukowe, głównie z dyscyplin humanistycznych i społecznych.
speakers-414562

DOTYCHCZAS ZORGANIZOWANE KONFERENCJE:
1. Polska – Izrael. Współpraca gospodarcza 2012 (Łódź, 8 września 2012r.)
2. Bliski Wschód. Współpraca gospodarcza 2012 (Łódź, 22 października 2012r.)
3. Polska – Izrael. Współpraca gospodarcza 2013 (Łódź, 28 września 2013r.)
4. Bliski Wschód. Współpraca gospodarcza 2013 (Łódź, 26 października 2013r.)
5. Polska – Izrael. Współpraca gospodarcza 2014. (Łódź, 18 października 2014r.)
6. Bliski Wschód. Współpraca gospodarcza 2014 (Łódź, 8 listopada 2014r.)
7. Państwa skandynawskie. Współpraca gospodarcza 2014 (Łódź, 15 grudnia 2014)
8. Na styku. Biznes – Nauka – Oświata. (Łódź, 28 lutego 2015r.)
9. Strategie marketingowe w środowisku międzynarodowym (Łódź, 16 marca 2015)
10.Nowoczesne metody analizy trendów rynkowych (Łódź, 6 czerwca 2015)
11.Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu na Bliskim Wschodzie (Łódź, 16 maja 2015)
12.Farmakomarketing w środowisku międzynarodowym (Łódź, 6 czerwca 2015)
13.Polska – Izrael. Współpraca gospodarcza 2015r. (Łódź, 17 września 2015r.)
14.Bliski Wschód. Współpraca gospodarcza 2015r. (Łódź, 12 października 2015r.)
15.Sektor MŚP w handlu międzynarodowym. (Łódź, 27 listopada 2015r.)
16.Kryzysy w gospodarce, polityce, społeczeństwie. Metody wykrywania i przeciwdziałania. (Łódź, 7 grudnia 2015r.)
17.Bariery kulturowe w negocjacjach biznesowych (Łódź, 25 stycznia 2016r.)
18.Stereotypy Chin i Indii w Polsce. Rekomendacje dla biznesu. (Łódź, 19 lutego 2016r.)
19.Start-upy biznesowe. Szanse i zagrożenia. (Łódź, 7 marca 2016r.)
20.Projektowanie produktów i usług na rynek azjatycki. (Łódź, 11 kwietnia 2016r.)
21.Zarządzanie kreatywnością w nowoczesnym przedsiębiorstwie (Łódź, 9 maja 2016r.)
22.Zarządzanie rozproszone w nowoczesnej organizacji. (Łódź, 21 czerwca 2016r.)
23.Bliski Wschód. Współpraca gospodarcza 2016r. (10 września 2016r.)

PLANOWANE KONFERENCJE:
Negocjacje Międzynarodowe. Społeczno – kulturowe uwarunkowania konfliktów i sytuacji problemowych w negocjacjach międzynarodowych.
(o terminie konferencji poinformujemy wkrótce)

 

 

CHCIAŁBYŚ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH KONFERENCJACH?

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAPYTAJ O NIE ON-LINE