(oferta nieaktualna)

 

REKRUTER/REKRUTERKA

w projekcie dofinansowanym z UE

Rekruter1 zmn

 Zapraszamy profesjonalnie przygotowanych kandydatów do rekrutacji uczestników projektu dofinansowanego z EFS

Oczekujemy:

- płynnej znajomości języka polskiego
- doskonałych zdolności interpersonalnych
- wysokiej kultury osobistej
- silnej motywacji do pracy
- dużej dyspozycyjności
- doświadczenia przy rekrutacji w projektach dofinansowanych z EFS

Oferujemy:

- dużą samodzielność w działaniu
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia do pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z aktualnym zdjęciem i krótkiego listu motywacyjnego.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016, informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Centrum Edukacyjno-Turystyczne "CENTAUREA" z siedzibą w Łodzi (91-471), ul.Łagiewnicka 118b.
Z ADO można kontaktować się telefonicznie (+48 667-087-715), mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź pisemnie na adres siedziby C.E.T."CENTAUREA".
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i zakwalifikowania właściciela ww. danych do udziału w dofinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny bezpłatnym kursie języka angielskiego.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
Każdy ma prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia danych przetwarzania bezpodstawnie,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
- wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
ADO może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 
C.E.T. Centaurea nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE