logotyp unijny poczwórny zmn

 

 

PROGRAM OPERACYJNY:  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020


OŚ PRIORYTETOWA:

II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


DZIAŁANIE:

II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP


PODDZIAŁANIE:

II.3.1 Innowacje w MŚP


NUMER NABORU:

RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20


TYP PROJEKTU:

TYP - 3 Wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19


TYTUŁ PROJEKTU:

Rozszerzenie oferty szansą na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 i utrzymanie działalności przez Centrum Edukacyjno-Turystyczne "CENTAUREA"


OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

1 marca 2021 – 31 stycznia 2022

 

KWOTA DOFINANSOWANIA:

621 002,52 ZŁ

 

Realizacja projektu ma zapewnić pomoc przedsiębiorstwu negatywnie dotkniętemu skutkami epidemii COVID 19 i wpłynąć na zmniejszenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 oraz umożliwić Realizatorowi Projektu kontynuację działalności poprzez uzyskanie wsparcia w uruchomieniu nowego obszaru działalności.

Celem projektu jest utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku i utrzymanie zatrudnienia.

 

 

 

 

 Zapytanie ofertowe nr 01/2021 z 18.03.2021r. - zakup laptopów i telefonów komórkowych:

 link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-3616-38397): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38397

 

zapytanie ofertowe - obrazek2

 

 

 Zapytanie ofertowe nr 02/2021 z 19.03.2021r. - opracowanie logo, księgi znaków i systemu identyfikacji wizualnej:

 link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-3616-38397): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38650

 

zapytanie ofertowe - obrazek2

 

 

 Zapytanie ofertowe nr 03/2021 z 1.04.2021r. - opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego:

 link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-3616-41182): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41182?sekcja=ogloszenie

 

zapytanie ofertowe - obrazek2

 

 

 Zapytanie ofertowe nr 04/2021 z 9.04.2021r. - opracowanie i wdrożenie strony internetowej:

 link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-3616-42268): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/42268

 

zapytanie ofertowe - obrazek2

 

 

 Zapytanie ofertowe nr 00/2021 z 1.00.2021r. - opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej:

 link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia )

 

zapytanie ofertowe - obrazek2

 

logo cent male na strone odswiezone2

 

zadzwon wyslij wiadomosc